matura język polski

Ustna matura z języka polskiego

Centralna Komisja Egzaminacyjne opublikowała listę pytań jawnych na ustną maturę z języka polskiego od 2023 roku. Spośród kilkuset zagadnień każdy uczeń wylosuje jedno i będzie musiał stworzyć na nie odpowiedź siedząc przed komisją egzaminacyjną. Książki do matury z języka polskiego kupisz na stronie www.taniaksiazka.pl. Oto przykładowe pytanie i krótka możliwa odpowiedź na nie. Temat: Motyw przemiany duchowej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie ”Potopu” Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Metamorfoza Andrzeja Kmicica w ”Potopie”

Henryk Sienkiewicz w powieści historycznej pt. ”Potop” jednym z głównych wątków uczynił motyw metamorfozy Andrzeja Kmicica. Na początku powieści przystojny szlachcic jest awanturnikiem, warchołem, skłonnym do bijatyk polskim żołnierzem. Nikt nie jest w stanie go powstrzymać przed niemoralnym zachowaniem. Wraz z towarzyszami w ramach zemsty spalił Wołomontowicze, w Lubiczu urządzał uczty, podczas których strzelano do portretów przodków rodziny Billewiczów. Bez mrugnięcia okiem porwał i uwięził Oleńkę Billewiczównę. Przekonany o swej sile stanął do pojedynku na szable z Michałem Wołodyjowskim. Gdy w jego efekcie prawie stracił życie, nadal uważał się za niepokonanego. Przemiana w nim zachodzi dopiero w obliczu zdrady Janusza Radziwiłła w Kiejdanach, gdy związany z księciem  przysięgą Kmicic, nie może się od niego odwrócić. Jednak zmienia on nazwisko na Babinicz i postanawia się zrehabilitować. Andrzej Babinicz porywa Bogusława Radziwiłła, by udowodnić swoją lojalność królowi Janowi Kazimierzowi. Ratuje z rąk księcia Zamościa Anusię Borzobohatą-Krasieńską, pod Jasną Górą wysadza w powietrze szwedzką kolubrynę. W górskim wąwozie ratuje życie króla Polski, czym ostatecznie dowiódł swej niezłomnej postawy i zmazał wcześniejsze grzechy.

Przemiana Jacka Soplicy z ”Pana Tadeusza”

Podobną przemianę wewnętrzną bohatera opisuje Adam Mickiewicz w epopei narodowej pt. ”Pan Tadeusz”. Bohaterem tym jest Jacek Soplica, który za młodu był niespokojnym duchem, który w wyniku nieszczęśliwej miłości zabił ojca swej ukochanej – Stolnika Horeszko. Soplica zostaje okrzyknięty zdrajcą narodowym, wiec postanawia on opuścić Litwę i pod pseudonimem Ksiądz Robak działać na rzecz wolności kraju. Bierze czynny udział w kampanii napoleońskiej, jest więziony przez Austriaków, Prusaków i Rosjan. Powraca do Soplicowa, by agitować miejscową szlachtę do powstania antyrosyjskiego. Podczas polowania ratuje życie Hrabiego, walczy w czasie najazdu Rosjan. Ciężko ranny na łożu śmierci wyznaje swoje grzechy i prosi swych wrogów o wybaczenie. Pośmiertnie zostaje odznaczony medalem Legii Honorowej.

matura język polski

Ustna matura z języka polskiego – ćwiczenie

Centralna Komisja Egzaminacyjne opublikowała listę pytań jawnych na ustną maturę z języka polskiego od 2023 roku. Spośród kilkuset zagadnień każdy uczeń wylosuje jedno i będzie musiał stworzyć na nie odpowiedź siedząc przed komisją egzaminacyjną. Oto przykładowe pytanie i krótka możliwa odpowiedź na nie. Temat: Jak literatura antyczna przedstawia tragizm ludzkiego losu? Omów zagadnienie na podstawie ”Antygony” Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tragizm w ”Antygonie” Sofoklesa

Bohater tragiczny to taki, który znalazł się w sytuacji, która zmusza go do dokonania wyboru między dwiema równorzędnymi racjami. Jakiejkolwiek decyzji bohater nie podejmie, skończy się to dla niego szeroko pojętą katastrofą. Tytułowa bohaterka antycznej tragedii Sofoklesa musi dokonać wyboru między posłuszeństwem wobec prawa boskiego, a wolą króla Teb, Kreona. Brat Antygony, Polinejkes, zginął w bratobójczej walce. Król Teb uznał go za zdrajcę kraju, więc zakazał pochowania jego zwłok. Zgodnie z wierzeniami starożytnych Greków niepochowanie ciała skazuje zmarłego na wieczny niebyt. Antygona dokonuje pochówku brata, za co została skazana na zamurowanie żywcem i powolną śmierć. Dziewczyna w akcie desperacji popełnia samobójstwo. Gdyby posłuchała rozkazu Kreona, wtedy poniosłaby klęskę jako człowiek, bowiem pozwoliłaby na tułaczkę duszy brata po zaświatach. 

Konflikt tragiczny w ”Królu Edypie” Sofoklesa

Król Edyp był ojcem Antygony. Ten bohater, jako władca Teb, musiał dokonać wyboru między powodzeniem w życiu prywatnym, a byciem dobrym władcą. Kiedy na Teby spadły nieszczęścia (kobiety rodziły martwe dzieci, gleby były nieurodzajne), Edyp musiał znaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy. Dzięki pomocy ślepego wróżbity Terezjasza dowiaduje się, że plagi to kara od bogów za to, że nie ukarano zabójcy poprzedniego króla miasta-Lajosa. W wyniku podjętego śledztwa okazuje się, że mordercą Lajosa był sam Edyp. Bohater ten musiał wybrać: zataić tożsamość mordercy i przyjmować kolejne kary od bogów, czy przyznać się do winy, ponieść konsekwencje i uwolnić swój lud. Edyp wybiera drugą opcję, to rujnuje jego życie prywatne, ale uwalnia jego ojczyznę od wielu nieszczęść. Król wydłubał sobie oczy i skazał siebie samego na wieczną banicję.

matura język polski

Matura język polski – egzamin ustny

Ustny egzamin maturalny z języka polskiego w formule od 2023 obejmuje kilkaset zagadnień, umieszczonych na jawnej liście pytań, która jest dostępna na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Warto zapoznać się z tymi pytaniami, by uniknąć zbędnego stresu na egzaminie. Jedno z zagadnień brzmi: ”Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów ”Księgi Rodzaju”. W swojej wypowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.”

Człowiek w relacji z Bogiem

Biblijna ”Księga Rodzaju” otwiera Stary Testament i jest symboliczną opowieścią między innymi o stworzeniu świata i człowieka. Bóg stworzył pierwszych ludzi-Adama i Ewę- i podarował im beztroskie życie w Edenie. Był to wyraz niezwykłej miłości Boga do ludzi. Nie czuli oni wstydu, mieli pod dostatkiem jedzenia, nie czuli smutku, nie chorowali, a bliskość Demiurga zapewniała im poczucie niekończącego się szczęścia. Ludzie jednak nie odwdzięczyli się Stwórcy tym samym. Adam i Ewa ulegli pokusie diabła ukrytego pod postacią węża. Skusili się na zjedzenie jabłka z drzewa wiadomości, tym samym złamali zakaz Boga. Była to niewdzięczność z ich strony, nie okazali Bogu zaufania, którego ten od nich oczekiwał. Stwórca był konsekwentny w stosunku do ludzi, a ci musieli uznać jego potęgę. Praojcowie ludzkości zostali wygnani z Edenu, poczuli wstyd, ból, ciężar fizycznej pracy, choroby. Wspaniałomyślny Bóg obdarowując ludzi wolną wolą, skazał ich na konsekwencje jej wykorzystania.

Kontekst do tematu

Podobnie jak w ”Księdze Rodzaju”, trudne relacje Boga i człowieka ukazał Adam Mickiewicz w swoim monumentalnym dramacie ”Dziady” cz. III. II scena tego utworu ukazuje Konrada, poetę wieszcza, który cierpi katusze z powodu zniewolenia ojczyzny przez Rosjan. Konrad siedzi w bazyliańskiej celi i wygłasza Wielką Improwizację. Wykrzykuje w stronę Stwórcy zarzuty, że ten jest tylko mądrością, nie miłością, że nie potrafi on wyzwolić Polaków, że źle rządzi światem. Konrad jest dumny i pyszny; uważa, że dzięki talentowi poetyckiemu może wznieść się ku niebu i dorównać boskiej sile. Mężczyzna jest w błędzie, gdyż Bóg mu nie odpowiada, a sam poeta pada zemdlony.

Relacje z Bogiem nierzadko są trudne dla człowieka. Wiara wymaga wielkiego samozaparcia, niezwykłego zaufania, zawierzenia Bogu. Ludzi często dopadają chwile słabości, zwątpienia, ulegają pokusom, by udowodnić sobie i światu, że są potężniejsi od Stwórcy. Często kończy się to porażką człowieka, który liczy potem na boskie miłosierdzie i wybaczenie win.

Copyright © 2021